Catalans  Catalanes

 

Els Banys d'Arles - Catalana bevent al porró  -  Catalane buvant au porró

 

Els Banys d'Arles, Llibreria Xatard           Col. Casa.fr

Obliterada el 30 d'abril de 1903