Catalans  Catalanes

 

Els Banys d'Arles - Petit Català bevent a la régalada  -  Petit Catalan buvant à la régalade

 

Els Banys d'Arles, Llibreria Xatard           Col. Casa.fr