Catalans  Catalanes

 

Catalan bevent a galet
Type de Catalan - Una Xiritade (Une Régalade)

 

Gran Bazar et Nouvelles Caleries          Col. Casa.fr

Obliterada el 09 d'abril de 1907