Catalans  Catalanes

 

Dels Banys d'Arles li envio un petó  -  Dels Banys d'Arles je vous envoie un Baiser

 

Els Banys d'Arles, Llibreria Xatard         Col. Casa.fr