El Treball

 

15 - El Rosselló - Pastor català fent passar-se la set
Berger catalan se désaltérant

 

Ed. Navarro, Perpinyà                                                                                                           Col. Casa.fr