El Treball

 

2 - El Rosquillet - Venedor de rosquilles, una venda.
El Rosquillet - Marchand de rosquilles, une vente

 

Séguela-Combes, editor Els Banys d'Arles          Col. Casa.fr