El Treball

 

Ceret. Els cistellers  -  Les Vanniers

 

L. Roque, editor, Ceret                                                                                                           Col. Casa.fr