El Treball

 

109 - Catalana - Venedora de les veritables "Rosquilles Séguala-Combes" d'els Banys d'Arles
 
Pastís (gató) català d'un renom mundial, el qual secret de fabricació és propietat
d'aquesta antiga casa
--------
Catalane - Marchande des véritables "Rosquilles Séguala-Combes" d'els Banys d'Arles
Gâteau catalan d'une renommée mondiale, dont le secret de fabrication est la  propriété
de cette ancienne maison.

 

Séguela-Combes, ed. Els Banys d'Arles         Col. J.M. Vila