Targetes Postals Antigues de Catalunya Nord i Fenolledès

Darrera actualització

Dernière mise à jour

 

 

14 de gener de 2008 - 15 targetes postals afegides

Conflent

Campome

Campome prob de Molig

//

324 - Poble de Campome

Taurinyà

81 - Vista general

Vilafranca de Conflent

18 - Les fortificacions

//

14 - Vista general

Rosselló Albera

Cameles

1463 - Cameles, prob de Tuïr

Vilanova de Raó

83 - L'Església

Cornellà del Bèrcol

465 - Vista general (escena de llaurada)

Portvendres

499 - El Paquebot "El Kantara"

Banyuls de la Mareda

408 - Banyistes sobre l'escullera

Rosselló Corberes

Illa

1404 - La segadora

Diversos Temes

Catalans

9 - Perpinyà - Catalana

//

2 - Catalana (ed. Couderc)

//

2504 - Catalana (M.T.I.L.)

El Treball

2 - El Rosquillet. Venedor de rosquilles, una venda

 

14 de setembre de 2007 - 20 targetes postals afegides

Perpinya

Perpinyà

L'Estació

//

L'Ajuntament i la Llotja

//

19 - La façana de la catedral

//

20 - El Nou Barri i el Bulevard del Canigó

//

77 - La Plaça de la Llotja

//

Plaça Rigaud

//

67 - Façana de l'Hospici de la Misericòrdia

//

126 - Banys Dutxes (Barri de l'Estació)

//

Cambra de Comerç

//

35 - Cinema Castellet

//

4 - Església de la Real vista del camí de la Ciutadella

Rosselló Albera

Tesà

Escola de les pallagues als voltants de 1930

//

308 - El Rentador

//

Joves Tesanencs

//

Antigues senyalitzacions

//

La Pompa de la Plaça vella

La Torre del Bisbe

Avinguda del Mar

//

1 - Entrada del Poble

Diversos Temes

Catalans

3267 - Les Trumfes  (Patanes)

//

2 - Jove Catalana a la font

//

80 - Catalana

14 Janvier 2008  -  0 Nouvelles Cartes Postales

Conflent

Campôme

Campôme, près Molitg-les-Bains

//

324 - Village de Campôme

Taurinya

81 - Vue générale

Villefranche-de-Conflent

18 - Les fortifications

//

14 - Vue générale

Roussillon Albères

Camélas

1463 - Camélas, près Thuir

Villeneuve-de-la-Raho

83 - L'Église

Cornellà del Bèrcol

465 - Vue générale ( scène de labour)

Port-Vendres

Le Paquebot "El Kantara"

Banyuls sur Mer

408 - Baigneurs sur la jetée

Roussillon Corbières

Ille-sur-Têt

1404 - La Faucheuse

Divers Thèmes

Catalans

9 - Perpignan - Catalane

//

2 - Catalane (ed. Couderc)

//

2504 - Catalane (M.T.I.L.)

Le Travail

2 - El Rosquillet. Marchand de rosquilles, une vente

 

14 Septembre 2007  -  20 Nouvelles Cartes Postales

Perpignan

Perpignan

La Gare

//

Hôtel de Ville et Loge

//

19 - La Façade de la Cathédrale

//

20 - Le Nouveau Quartier et Boulevard du Canigou

//

77 - La Place de la Loge

//

Place Rigaud

//

67 - Façade de l'Hospice de la Miséricorde

//

126 - Bains Douches (Quartier Gare)

//

Chambre de Commerce

//

35 - Cinéma Castillet

//

4 - L'Église de la Réal vue du chemin de la Citadelle

Roussillon Albères

Théza

École des Filles aux environs de 1930

//

308 - Le Lavoir

//

Jeunes Thézanais

//

Anciennes signalisations

//

La Pompe de la Place vieille

Latour-Bas-Elne

Avenue de la Mer

//

1 - Entrée du Village

Divers Thèmes

Catalans

3267 - Les Trumfes (Pommes de terre)

//

2 - Jeune Catalane à la fontaine

//

80 - Catalane