Perpinyà

 

Plaça de les Esplanades  -  Place des Esplanades

 

Gran Bazar i Nouvelles Galeries                                                                                      Col. Casa.fr