Perpinyà

 

Carrer de la Llotja i Ajuntament  -  Rue de la Loge et Hôtel de Ville

 

Edit. Couderc                                                                                                                     Col. Casa.fr