Perpinyà

 

35 - Cinema Castellet.  (Construït el 1911)  -  Cinéma Castillet. (Construit en 1911)

 

J. Fau, Perpinyà.                                                                                                                  Col. Casa.fr