Perpinyà

 

24 - Plaça de Catalunya i les "Dames de França"
Place de Catalogne et les "Dames de France"

 

L.L. -  Cie des Arts Photomécaniques - Strasbourg.                                                     Col. Casa.fr

Obliterada el 26 d'agost de 1926