PERPINYÁ - Passejada i Jardins

 

Els Temps Futurs - (de Jean Baptiste Belloc 1897)
Obra destruïda, requisició dels metalls no ferrosos
1941-1942
-------- 
Les Temps Futurs - Oeuvre détruite, réquisition des métaux non ferreux 1941-1942

 

Ed. Gaby                                                                                                                              Col. Casa.fr